Съгласно чл. 33а и чл. 63 от Закона за администрацията Областният управител утвърди годишните цели на Областна администрация Благоевград за 2013 г.

Ежегодни цели на администрацията за 2013 г.pdf