Областният управител, със Заповед № ОА-РК-27 от 31 януари 2018 г., утвърди Целите на Областна администрация Благоевград за 2018 г.