РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Среща на Областния управител Николай Шушков с Районния Мюфтия Осман Кутрев
 • 2 Областният управител Николай Шушков поздрави новоизбрания кмет на община Благоевград с встъпването му в длъжност
 • 3 Среща на областния управител във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
 • 4 Областният управител Николай Шушков обяви за предстоящото отваряне на Гранично контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи от 1 юли 2021
 • 5 Работна среща на областния управител Николай Шушков в Драма, Република Гърция
 • 6 Областният управител Николай Шушков участва в работна среща за подобряване на обстановката на ГКПП Кулата-Промахон
 • 7 Започнат работа приемни на областния управител в общинските центрове на област Благоевград
 • 8 Областният управител Николай Шушков проведе първите работни срещи с кметове на общини на територията на Област Благоевград
 • 9 Областният управител Николай Шушков проведе среща с ръководството на РИК-Благоевград
 • 10 Имунизационни кабинети и екипи на територията на Област Благоевград за провеждане на ваксинации срещу COVID-19
 • 11 Регионална здравна инспекция - Благоевград въвежда временни противоепидемични мерки
 • 12 ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ 16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 • 13 Среща на областния управител с Посланика на Република Гърция в България Н.Пр. г-н Димитриос Хронопулос
 • 14 Информация за реда за подаване на заявки за потребности от оборудване, материали и лични предпазни средства във връзка с ограничаване на последиците от COVID-19
 • 15 БИСЕР МИХАЙЛОВ С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
 • 16 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 • 17 Областна администрация Благоевград посрещна своите „Мениджъри за един ден“
 • 18 Областният управител насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините на област Благоевград
 • 19 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 20 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 21 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 22 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 23 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 24 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 25 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 26 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 27 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 28 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 29 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 30 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02eu03an04si05ld06py

IISDA-logo2

Izbori 2021

 • 1
 • 2
 • 3
Wed day 2021

Световен ден на околната среда - 2021  Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Административен контрол м. май 2011 г.

За периода 01.05.2011 г. – 31.05.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 2 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 5 решения.
         Със своя Заповед № ОА-АК-346/12.05.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане решение № 87 от Протокол № 4 на Общински съвет – гр. Сандански. Върнатото решение касае неправомерно безвъзмездно отдаване за ползване на административен офис на сдружение с нестопанска цел „МИГ - Сандански”.
Със своя Заповед № ОА-АК-355/18.05.2011 г., Областният управител на област Благоевград оспори и повторно приетото решение, с което Общински съвет – гр. Сандански продава Поликлиниката в курортния град. Решението е взето в противоречие със Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Наредбата за търговете и конкурсите и Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензираните оценители. Не е изготвен анализ на правното състояние на обекта, не се съдържат и реквизитите по чл. 7 от НТК и др.
         С друга своя заповед е оспорено пред Административен съд – Благоевград и решение № 318, ведно с потвърдителното му с № 325, приети от Общински съвет – Сатовча. С посочените решения се променя неправомерно предназначението на имот публична общинска собственост (пасище). Не са ангажирани никакви доказателства за наличието на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на община Сатовча или изграждане на обект на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ, както и инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите. Цитираните по горе хипотези са предпоставка за правомерна промяна на предназначението на имоти с НТП – пасища, мери. В случая, с промяната на предназначението на недвижимия имот, се цели единствено неговата продажба на предварително определено лице, което е недопустимо.
         Оспорени са още 2 (две) решения на Общински съвет – Хаджидимово, които касаят продажба на земи по чл. 19 (т.нар. остатъчен поземлен фонд). С евентуалната продажба на същите земи би се засегнало абсолютното субективно право на собственост на лицата по § 27, ал. 2 от ЗИД на ЗСПЗЗ. По този начин се засягат не само права на евентуалните собственици на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, а и правата на бъдещите участници в продажбата на всеки един имот , посочен в атакуваните решения с № 538 и 540 от Протокол № 38/2011 г.
         Върнато за ново обсъждане е и решение № 541 от Протокол № 38/2011 г. прието отново от Общински съвет – Хаджидимово. С цитираното решение се обявява за частна общинска собственост, с цел продажба, помещение, намиращо се в пристройка към сградата на Общинска администрация – Хаджидимово.

Home Menu