РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Среща на Областния управител Николай Шушков с Районния Мюфтия Осман Кутрев
 • 2 Областният управител Николай Шушков поздрави новоизбрания кмет на община Благоевград с встъпването му в длъжност
 • 3 Среща на областния управител във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
 • 4 Областният управител Николай Шушков обяви за предстоящото отваряне на Гранично контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи от 1 юли 2021
 • 5 Работна среща на областния управител Николай Шушков в Драма, Република Гърция
 • 6 Областният управител Николай Шушков участва в работна среща за подобряване на обстановката на ГКПП Кулата-Промахон
 • 7 Започнат работа приемни на областния управител в общинските центрове на област Благоевград
 • 8 Областният управител Николай Шушков проведе първите работни срещи с кметове на общини на територията на Област Благоевград
 • 9 Областният управител Николай Шушков проведе среща с ръководството на РИК-Благоевград
 • 10 Имунизационни кабинети и екипи на територията на Област Благоевград за провеждане на ваксинации срещу COVID-19
 • 11 Регионална здравна инспекция - Благоевград въвежда временни противоепидемични мерки
 • 12 ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ 16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 • 13 Среща на областния управител с Посланика на Република Гърция в България Н.Пр. г-н Димитриос Хронопулос
 • 14 Информация за реда за подаване на заявки за потребности от оборудване, материали и лични предпазни средства във връзка с ограничаване на последиците от COVID-19
 • 15 БИСЕР МИХАЙЛОВ С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
 • 16 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 • 17 Областна администрация Благоевград посрещна своите „Мениджъри за един ден“
 • 18 Областният управител насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините на област Благоевград
 • 19 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 20 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 21 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 22 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 23 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 24 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 25 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 26 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 27 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 28 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 29 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 30 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02eu03an04si05ld06py

IISDA-logo2

Izbori 2021

 • 1
 • 2
 • 3
Wed day 2021

Световен ден на околната среда - 2021  Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Административен контрол м. юни 2011 г.

За периода 01.06.2011 г. – 20.06.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 11 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 1 решениe.
         Със своя Заповед № ОА-АК-376/03.06.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане решение №593 от Протокол № 36 на Общински съвет – гр. Петрич. Върнатото решение касае учредяване на право на строеж за изграждане на гараж, но за същото не е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, което всъщност е нарушение на чл.41, ал. 2 от ЗОС.
С друга своя Заповед № ОА-АК-398/14.06.2011 г., Областният управител на област Благоевград оспори решение, с което Общински съвет – гр. Хаджидимово прави опит да обяви за частна общинска собственост част от помещенията, намиращи се в сградата на Община Хаджидимово, което е в абсолютно противоречие с чл. 6, ал. 1 от ЗОС.
         На 08.06.2011 г. областният управител върна за ново обсъждане и решението, с което Общински съвет – гр. Сандански направи неуспешен опит да прехвърли безвъзмездно на Николай Паласчев 80 кв. м. публична общинска собственост. Същото решение е взето при грубо погазване на българското законодателство.
         Със своя заповед от 08.06.2011 г. бе върнато и решение, отново на Общински съвет – гр. Сандански, за продажба на къща – музей в гр. Мелник. Същата е публична общинска собственост и няма данни относно това,  дали е променен нейният статут в частта общинска собственост, което би позволило да бъде обект на продажба. Дори обаче същата да е частна общинска собственост, процесният имот представлява архитектурен паметник на културата и като такъв същия може да е обект единствено на концесия по смисъла на Закона за културното наследство.
         Върнати за ново обсъждане са и две решения на Общински съвет Якоруда. С решение № 59 са приети изменения и допълнения на Наредбата за реда и условията на придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Не са спазени изискванията във връзка с публикуването на проект на същата, като по този начин не е дадена възможност на гражданите на общината да направят своите предложения и възражения по така гласуваните промени и допълнения. С Решение № 60 от 20.05.2011 г. е взето решение за одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, без да е взето решение за продажба на същия, въпреки че от предложението на Кмета на община Якоруда става ясно, че същият имот ще бъде продаден. В такъв случай е следвало да бъде обявен търг или конкурс за продажба на същия, което в случая не е спазено.
         Върнато е за ново обсъждане и решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев, с което се отдават за управление на ЛРС „Сокол”, за срок от 5 г., водни обекти – общинска собственост. В настоящия случай обаче общината не се е легитимирала като собственик на подробно описаните в решението водоеми.
         Върнато е за ново обсъждане и решение на Общински съвет – Гърмен, с което се отдава под наем имот публична общинска собственост. Нарушението се изразява в това, че общинските съветници не са определили срок, за който процесният имот ще бъде отдаден под наем.

Home Menu