РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Областният управител Николай Шушков почете паметта на жертвите от полет 402 на израелските авиолинии
 • 2 Среща на Областния управител Николай Шушков с Районния Мюфтия Осман Кутрев
 • 3 Областният управител Николай Шушков поздрави новоизбрания кмет на община Благоевград с встъпването му в длъжност
 • 4 Среща на областния управител във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
 • 5 Областният управител Николай Шушков обяви за предстоящото отваряне на Гранично контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи от 1 юли 2021
 • 6 Работна среща на областния управител Николай Шушков в Драма, Република Гърция
 • 7 Областният управител Николай Шушков участва в работна среща за подобряване на обстановката на ГКПП Кулата-Промахон
 • 8 Започнат работа приемни на областния управител в общинските центрове на област Благоевград
 • 9 Областният управител Николай Шушков проведе първите работни срещи с кметове на общини на територията на Област Благоевград
 • 10 Областният управител Николай Шушков проведе среща с ръководството на РИК-Благоевград
 • 11 Имунизационни кабинети и екипи на територията на Област Благоевград за провеждане на ваксинации срещу COVID-19
 • 12 Регионална здравна инспекция - Благоевград въвежда временни противоепидемични мерки
 • 13 ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ 16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 • 14 Среща на областния управител с Посланика на Република Гърция в България Н.Пр. г-н Димитриос Хронопулос
 • 15 Информация за реда за подаване на заявки за потребности от оборудване, материали и лични предпазни средства във връзка с ограничаване на последиците от COVID-19
 • 16 БИСЕР МИХАЙЛОВ С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
 • 17 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 • 18 Областна администрация Благоевград посрещна своите „Мениджъри за един ден“
 • 19 Областният управител насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините на област Благоевград
 • 20 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 21 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 22 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 23 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 24 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 25 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 26 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 27 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 28 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 29 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 30 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 31 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02eu03an04si05ld06py

IISDA-logo2

Izbori 2021

 • 1
 • 2
 • 3
Wed day 2021

Световен ден на околната среда - 2021  Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Административен контрол м. септември 2011

За периода 01.09.2011 г. – 30.09.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област с административен център град Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 6 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 6 решения.
Със своя Заповед № ОА-АК-583/21.09.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане Решение № 423 от Протокол № 55/08.09.2011 г. на Общински съвет – с. Струмяни.
Върнатото решение касае отдаването под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ водоем, находящ се в местността „Чуките”, землището на с. Микрево. Приетото решение не отговаря на изискванията на Закона за общинската собственост, тъй като в същото не е определен срокът, за който ще бъде отдаден под наем процесният имот. Законът позволява 10 – годишен максимален срок за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост.
Върнато за нова обсъждане е и Решение № 427, прието отново от Общински съвет – с. Струмяни. Със същото е предоставен за безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Струмяни - Кресна” имот – общинска собственост. За да бъде предоставен процесният имот на Сдружението за безвъзмездно ползване, същото следва да е на общинска бюджетна издръжка, а имотът да не е необходим за нуждите на общината. В настоящия случай Сдружението е с нестопанска цел и не попада в кръга от визирани от закона лица, на които може да бъде предоставен процесният имот за безвъзмездно ползване.
Върнато за ново обсъждане от Областния управител е и Решение № 113 от Протокол № 09/13.09.2011 г. на Общински съвет – гр. Якоруда. С приетия акт е дадено съгласие да се удължи срокът на договор за предоставяне под наем на помещение – частна общинска собственост, с площ 90 кв.м., намиращо се в сградата на Младежки дом – Якоруда. Цитираното решение е гласувано на основание §78, ал. 2 от ЗОС. По този начин Общински съвет – гр. Якоруда неправомерно е удължил срока на договор за отдаване под наем на процесния имот. Основанието, на което е прието решението, е абсолютно неприложимо, а самото удължаване на договори за отдаване под наем на имоти – общинска собственост е напълно незаконосъобразно.
Със Заповед ОА-АК-573/15.09.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане и Решение № 1036, обективирано в Протокол № 48 на Общински съвет – гр. Кресна. С цитираното решение е удължен срокът на договор за предоставяне под наем на имот – общинска собственост за разполагане на павилион на един етаж с размери 10м./25м. Удължаването на договори за отдаване под наем е абсолютно незаконосъобразно, поради което решението е върнато за ново обсъждане от Общински съвет – гр. Кресна.
Оспорено пред Административен съд – Благоевград е Решение № 578 от Протокол № 50/04.08.2011 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев. Същото не бе разгледано в 14 – дневния срок за преразглеждане от общинските съветници. С оспореното решение е дадено съгласие Община Гоце Делчев да отдаде под наем помещения – общинска собственост, без търг и конкурс, на бизнес инкубатор – Гоце Делчев. Приетото решение противоречи на чл. 20, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Гоце Делчев. Липсва удостоверение от Централния регистър към Министерство на правосъдието по ЗЮЛНЦ, с което да се докаже, че наистина става дума за сдружение с нестопанска цел и по този начин отдаването под наем да бъде без търг и конкурс, липсват мотиви, обосноваващи предложението. Липсва и декларация към предложението на Кмета на община Гоце Делчев, от която да е видно, че юридическото лице не притежава в собственост помещения на територията на общината и не ползва други общински или държавни помещения.

Home Menu