РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Областният управител Николай Шушков почете паметта на жертвите от полет 402 на израелските авиолинии
 • 2 Среща на Областния управител Николай Шушков с Районния Мюфтия Осман Кутрев
 • 3 Областният управител Николай Шушков поздрави новоизбрания кмет на община Благоевград с встъпването му в длъжност
 • 4 Среща на областния управител във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
 • 5 Областният управител Николай Шушков обяви за предстоящото отваряне на Гранично контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи от 1 юли 2021
 • 6 Работна среща на областния управител Николай Шушков в Драма, Република Гърция
 • 7 Областният управител Николай Шушков участва в работна среща за подобряване на обстановката на ГКПП Кулата-Промахон
 • 8 Започнат работа приемни на областния управител в общинските центрове на област Благоевград
 • 9 Областният управител Николай Шушков проведе първите работни срещи с кметове на общини на територията на Област Благоевград
 • 10 Областният управител Николай Шушков проведе среща с ръководството на РИК-Благоевград
 • 11 Имунизационни кабинети и екипи на територията на Област Благоевград за провеждане на ваксинации срещу COVID-19
 • 12 Регионална здравна инспекция - Благоевград въвежда временни противоепидемични мерки
 • 13 ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ 16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 • 14 Среща на областния управител с Посланика на Република Гърция в България Н.Пр. г-н Димитриос Хронопулос
 • 15 Информация за реда за подаване на заявки за потребности от оборудване, материали и лични предпазни средства във връзка с ограничаване на последиците от COVID-19
 • 16 БИСЕР МИХАЙЛОВ С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
 • 17 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 • 18 Областна администрация Благоевград посрещна своите „Мениджъри за един ден“
 • 19 Областният управител насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините на област Благоевград
 • 20 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 21 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 22 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 23 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 24 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 25 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 26 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 27 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 28 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 29 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 30 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 31 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02eu03an04si05ld06py

IISDA-logo2

Izbori 2021

 • 1
 • 2
 • 3
Wed day 2021

Световен ден на околната среда - 2021  Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Административен контрол месец февруари 2012 г.

За периода 1.02.2012 г. – 1.03.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 23 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград, 1 (едно)  Решение на Общински съвет – гр. Хаджидимово.
Областният управител върна за ново обсъждане 3 (три) решения на Общински съвет Благоевград, както следва:
Решение №127 от 27.01.2012 г. за прекратяване на съсобственост между Община Благоевград, Аврам Войнов Новоселски и Иван Войнов Новоселски в урегулиран поземлен имот,  в нарушение на ЗОС, чл.8, ал.9 от разпоредбата. Докато Общински съвет Благоевград не включи Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 г., не може да извършва действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;  
Решение №140  от 27.01.2012 г., което е в нарушение на чл.64, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Включено е като допълнителна точка в дневния ред и не е разгледано от комисия;
Решение №149  от 17.02.2012 г., в частта, с която се допълва чл. 16, ал. 2,  касаеща определения размер на възнаграждението на членовете на комисията и техническия секретар като незаконосъобразно. В този случай се открива възможност да получат възнаграждения, надхвърлящи законоустановения общ максимален размер, което е в противоречие със ЗМСМА.
Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане Решения №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 от 23.01.2012 г. на Общински съвет – Струмяни (от проведено извънредно заседание). Така приетите решения са взети в нарушение на разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от ЗОС. За Решения №№ 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 35 липсват (не са посочени никакви правни основания), не са гласувани по именно, което е в нарушение на чл. 27, ал.5 от Разпоредба на ЗМСМА. По отношение на Решение № 35, не е прието изрично от Общински съвет – Струмяни, че възлага или упълномощава Кмета на Община Струмяни да проведе процедура за конкурса по реда на ЗОС и НРПУПРОИ, което прави решението непълно и в противоречие на материално правните норми.
На Общински съвет с. Гърмен са върнати за ново обсъждане 2 (две) Решения, като незаконосъобразни:  № 60 от 08.02.2012 г., за несъобразяване с наредбите  при откриване на процедура за продажба на имоти; Решение № 65 от 08.02.2012 г. за преминаване на имот от частна общинска собственост в публична общинска собственост.
Областният управител върна за обсъждане решения на Общински съвет Банско, за несъобразено с нормативните документи сключване на Анекс към договор за отдаване под наем и на Общински съвет Якоруда допълнение към правилника за работа на Общинския съвет, в абсолютно противоречие с българското законодателство. Общинският съвет в Сандански е дал съгласие за замяна на имот в противоречие със Закона за администрацията и чл. 45 от ЗМСМА, затова и тяхно Решение е върнато за повторно обсъждане.
Върнати са 6 (шест) решения на Общински съвет – Хаджидимово. За отмяна пред Административен съд – Благоевград ще бъде отнесено Решение № 51 от 27.01.2012 г., за продажба на недвижим имот на стойност 88 000 лв. (по оценка на лицензиран оценител), за определената от Общински съвет начална тръжна цена 50 000 лв. Това Решение противоречи на императивната норма (чл.41), изготвената оценка не е одобрена от Общински съвет (по изискване на ЗОС), затова е незаконосъобразно.

Home Menu