РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Среща на Областния управител Николай Шушков с Районния Мюфтия Осман Кутрев
 • 2 Областният управител Николай Шушков поздрави новоизбрания кмет на община Благоевград с встъпването му в длъжност
 • 3 Среща на областния управител във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
 • 4 Областният управител Николай Шушков обяви за предстоящото отваряне на Гранично контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи от 1 юли 2021
 • 5 Работна среща на областния управител Николай Шушков в Драма, Република Гърция
 • 6 Областният управител Николай Шушков участва в работна среща за подобряване на обстановката на ГКПП Кулата-Промахон
 • 7 Започнат работа приемни на областния управител в общинските центрове на област Благоевград
 • 8 Областният управител Николай Шушков проведе първите работни срещи с кметове на общини на територията на Област Благоевград
 • 9 Областният управител Николай Шушков проведе среща с ръководството на РИК-Благоевград
 • 10 Имунизационни кабинети и екипи на територията на Област Благоевград за провеждане на ваксинации срещу COVID-19
 • 11 Регионална здравна инспекция - Благоевград въвежда временни противоепидемични мерки
 • 12 ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ 16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 • 13 Среща на областния управител с Посланика на Република Гърция в България Н.Пр. г-н Димитриос Хронопулос
 • 14 Информация за реда за подаване на заявки за потребности от оборудване, материали и лични предпазни средства във връзка с ограничаване на последиците от COVID-19
 • 15 БИСЕР МИХАЙЛОВ С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
 • 16 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 • 17 Областна администрация Благоевград посрещна своите „Мениджъри за един ден“
 • 18 Областният управител насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините на област Благоевград
 • 19 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 20 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 21 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 22 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 23 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 24 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 25 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 26 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 27 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 28 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 29 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 30 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02eu03an04si05ld06py

IISDA-logo2

Izbori 2021

 • 1
 • 2
 • 3
Wed day 2021

Световен ден на околната среда - 2021  Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Административен контрол месец април 2012 г.

За периода 1.04.2012 г. – 1.05.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 25 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 3 (три) Решения.
                Областният управител Костадин Хаджигаев за втори път оспорва Решение № 128 от Протокол № 7 от 16.02.2012 г., ведно с потвърдително Решение №163 от Протокол №8 от 21.03.2012 г. на Общински съвет Банско, което касае сключване на анекс към договор за отдаване под наем от 5 на 10 години, което е в противоречие със ЗМСМА.
Общински съвет Банско потвърждава незаконосъобразно решение, за което има висящо дело в Административен съд – Благоевград.
Отнесено за отмяна пред Административен съд Благоевград е Решение №96 от Протокол №8 от 30.03.2012 г. на Общински съвет Симитли като незаконосъобразно. То касае провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /“Нива“/. Решението за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, следва да е мотивирано и взето при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесния имот и към административната преписка да е приложено удостоверение от ОСЗ – гр. Симитли.
Областният управител оспорва и Решение №35 от Протокол №5 от 17.02.2012 г., ведно с измененото Решение №56 от протокол №6 от 16.03.2012 г. на Общински съвет Якоруда, като приетото изменение в чл. 50 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет Якоруда е подзаконов нормативен акт, които противоречи на нормативен акт от по-висока степен /в случая ЗМСМА/.
Върнати са 2 Решения на Общински съвет – Струмяни:
Решение № 85,86 от Протокол № 8 от 8-мо редовно заседание на 06.04.2012 г.
Решение №85 е взето при липса на становище на постоянните комисии на Общински съвет Струмяни, за промяна на предназначение на земеделска земя – „Нива“, за Автомобилна газоснабдителна метан-станция.              Поради липса на становище от комисия на Общинския съвет е върнато за преразглеждане и Решение №86, касаещо разполагане на преместваеми съоръжения по населени места.
Костадин Хаджигаев връща за преразглеждане и Решение №23 от Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет Белица, което противоречи с Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Белица. Решението да не се вдигат наемите на общински имоти за 2012 г. е в противоречие с Наредбата – „Тарифата по ал. 1 се актуализира ежегодно с официалния инфлационен индекс на потребителски цени, определени от НСИ“. Връща и Решение №24 от Протокол №4, с което е прието изменение в Тарифата за базисни наемни цени на общински имоти без да е спазено изискването на чл.26 ал. 2 от ЗНА, а именно че проекта за изменение не е оповестен публично.
За преразглеждане са върнати 11 /единадесет/ Решения на Общински съвет Сандански, 7 /седем/ Решения на Общински съвет Симитли и 3 /три/ Решение на Общински съвет Гърмен.
Те касаят провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост. Решенията за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ следва да са мотивирани и взети при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесния имот и към административната преписка да е приложено удостоверение от ОСЗ.

Home Menu