РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Среща на Областния управител Николай Шушков с Районния Мюфтия Осман Кутрев
 • 2 Областният управител Николай Шушков поздрави новоизбрания кмет на община Благоевград с встъпването му в длъжност
 • 3 Среща на областния управител във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
 • 4 Областният управител Николай Шушков обяви за предстоящото отваряне на Гранично контролно-пропускателен пункт Илинден – Ексохи от 1 юли 2021
 • 5 Работна среща на областния управител Николай Шушков в Драма, Република Гърция
 • 6 Областният управител Николай Шушков участва в работна среща за подобряване на обстановката на ГКПП Кулата-Промахон
 • 7 Започнат работа приемни на областния управител в общинските центрове на област Благоевград
 • 8 Областният управител Николай Шушков проведе първите работни срещи с кметове на общини на територията на Област Благоевград
 • 9 Областният управител Николай Шушков проведе среща с ръководството на РИК-Благоевград
 • 10 Имунизационни кабинети и екипи на територията на Област Благоевград за провеждане на ваксинации срещу COVID-19
 • 11 Регионална здравна инспекция - Благоевград въвежда временни противоепидемични мерки
 • 12 ДНИ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ 16 – 22 СЕПТЕМВРИ 2020 г.
 • 13 Среща на областния управител с Посланика на Република Гърция в България Н.Пр. г-н Димитриос Хронопулос
 • 14 Информация за реда за подаване на заявки за потребности от оборудване, материали и лични предпазни средства във връзка с ограничаване на последиците от COVID-19
 • 15 БИСЕР МИХАЙЛОВ С ГРАМОТА ЗА ПРИНОС ЗА ИЗДИГАНЕ АВТОРИТЕТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
 • 16 Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 • 17 Областна администрация Благоевград посрещна своите „Мениджъри за един ден“
 • 18 Областният управител насрочи първите заседания на новоизбраните общински съвети в общините на област Благоевград
 • 19 Програма Достъп до Информация връчи годишните награди за принос в областта на свободата на информация
 • 20 Културно-музикален спектакъл на Езикова гимназия "Акад. Людмил Стоянов" Благоевград, подкрепен от областния управител
 • 21 Среща на областния управител с посланика на Кралство Дания Н. Пр. г-н Сьорен Якобсен
 • 22 Официално откриване на обновения Паметник-костница
 • 23 Изложбата „140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция" в Благоевград
 • 24 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 25 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 26 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 27 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 28 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 29 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 30 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02eu03an04si05ld06py

IISDA-logo2

Izbori 2021

 • 1
 • 2
 • 3
Wed day 2021

Световен ден на околната среда - 2021  Научи повече

2019-DOI-1

Почетна грамота за високото ниво на активна прозрачност Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Административен контрол месец юни 2012 г.

За периода 1.06.2012 г. – 2.07.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 22 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 1 от тях.
                Областният управител Костадин Хаджигаев оспорва Решение № 60 от Протокол №8 от 17.05.2012 г. на Общински съвет - Гоце Делчев, което касае провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. Със Заповед на Областния управител Костадин Хаджигаев от 11.06.2012 г. това Решение е върнато за ново обсъждане, но Общински съвет - Гоце Делчев, освен че не е спазил 14-дневния срок за разглеждане, не се е съобразил с Наредбата за определяне цени на земеделски земи и липсва заверка от ОСЗ – гр. Гоце Делчев. По тези причини, Решение №60 на Общински съвет - Гоце Делчев е  отнесено за отмяна пред Административен съд – Благоевград.
Пет са върнатите решения на Общински съвет – Якоруда.
Решение №89 и Решение №93 да се промени предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост поради промяна на начина на ползване, съответно на Ветеринарната лечебница и част от Общинската поликлиника, без да е доказано, че процесните имоти са престанали да имат предназначението си. С Решение №85 от Протокол №5/8.06.2012 г. упълномощават Кмета на Якоруда да сключи договор за покупко-продажба на 6 от 9 сгради в землището на „Белмекен“, без да конкретизира кои /6 имота/ са обявени за продан. С Решение №97 от Протокол №8/8.06.2012 г., пък Общинският съвет решава да промени предназначението на част от ПИ 119 в кв.6 по плана на с. Юруково, без предварително обществено обсъждане.
Областният управител Костадин Хаджигаев връща на Общински съвет – Кресна - 3 решения, на Общински съвет – Хаджидимово – 2 решения, на Общински съвет – Якоруда  и на Общински съвет – Гърмен по 1 решение, които касаят търгове за продажба на имоти – общинска собственост /ниви/. Решенията са  за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, които следва да са мотивирани и взети при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесните имоти и към административните преписки да са приложени удостоверения от ОСЗ от съответните общини.
Върнати за ново обсъждане са Решение №162 и Решение № 182 по Протокол №7/30.05.2012 г. на Общински съвет – Сандански. Първото се отнася за продажба на общински жилища, без да е извършена оценка от лицензиран оценител и липса на Акт за общинска собственост. С второто дават съгласие за учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост в с. Склаве, без предварително направена пазарна оценка, без да е описан имота, без правно основание за сделката, и предложението не е внесена от Кмета на общината, което е в противоречие със ЗМСМА.
Общински съвет – Сатовча приема Наредба за публично-частно партньорство в Община Сатовча, без да е гласуван Закон за публично-частното партньорство от Народното събрание, затова Решение №118/23.05.2012 г. е незаконосъобразно.
Поради липса на скица проект на имоти общинска собственост, за които дават съгласие за промяна в начина на трайно ползване, Областният управител връща за преразглеждане на Общински съвет – Разлог – 2 решения и на Общински съвет – Гърмен 1 решение.
На Общински съвет – Разлог са върнати за преразглеждане още две решения в частите, в които без основание и без доказателства за промяна на предназначението им, имоти публична общинска собственост да бъдат обявени за частна общинска собственост.
Поради неспазване срока /14 дни преди гласуване/ за обявяване на изменения и допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци е върнато решение на Общински съвет – Гърмен.

Home Menu