Областна администрация Благоевград

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността главен експерт, дирекция АКРРДС

Протокол №1 от 10.09.2019 г. за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността главен експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.

Виж протокола