REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

English Български

Buyer profile

Договор РР-24 от 29 май 2018 г.

Договор РР-24 от 29 май 2018 г.    

Номер на договора Д/Р-РР-24
Предмет на договора Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства 2 бр. за нуждите на Областна администрация Благоевград.
Дата на договора 29.05.2018 г.
Статус Възложен
процедура  към публикацията
Документи Договор РР-24/29.05.2018 г. 
Плащания  към плащания

Договор РР-20 от 27 април 2018 г.

Договор РР-20 от 27 април 2018 г.

Номер на договора Д/Р-РР-20
Предмет на договора Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения
Дата на договора 27.04.2018 г.
Статус Възложен
процедура  към публикацията
Документи Договор РР-20/27.04.2018 г. 
Плащания  към плащания

Обява за обществена поръчка "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства“

9075048- преписка в АОП

Обява с предмет на поръчката: 
"Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства 2 бр. за нуждите на Областна администрация Благоевград.“ Във връзка с изпълнението на проект „Защита от наводнения“, одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014–2020 мерки за предотвратяване на наводнения. 
 
Документация
 
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (сканирана) - тук

Документация за участие - сканирана Documentation-OP-20180418.pdf

Документация за участие и приложения - doc формат :

Документация изтегли

Приложения изтегли

Технически изисквания изтегли

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 9075398 (АОП)
Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти тук 

Договор РР-24/29.05.2018 г. към публикацията