REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Classifieds

Заповед ОА-РР-136 от 03.07.2020 г. за одобряване на ПУП

Областният управител , съгласно чл. 124б от ЗУТ, одобрява техническо задание за изготвяне на ПУП - Парцеларен план за обект "Електронна съобщителна брежа "Кабел Актив" ООД на територията на община Гоце делчев, община Хаджидимово, община Гърмен и община Сатовча" 

ЗАПОВЕД ОА-РР-136/03.07.2020 Г.

Classifieds Menu

Classifieds Menu