REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

English Български

News

Споразумение за сътрудничество подписаха областният управител на област Благоевград и ректорът на Висше училище по телекомуникации и пощи

споразумение 05

Областният управител Николай Шушков и ректорът на Висше училище по телекомуникации и пощи проф. д-р Миглена Темелкова подписаха споразумение за сътрудничество.
Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие е необходимо взаимодействие и партньорство между академичните, държавните институции и представителите на местното самоуправление, имащи желание да реализират съвместни действия, които да спомогнат практическите упражнения на студентите в реална работна среда, за постигане на по-добра професионална подготовка, с цел преодоляване на младежката безработица и недостига на квалифицирани кадри, двете страни се споразумяха за съвместно партньорство.

споразумение 00
Съвместната дейност ще бъде насочена към организиране и провеждане на курсове на обучение на служителите на областна администрация, съвместно организиране и участие в дискусии, кръгли маси, конференции и образователни форуми, създаване на съвместни работни групи и участие в общи екипи за разработване на проекти, както и изпълнение на практико-приложни задачи в сферата на информационните технологии, телекомуникации и мениджмънта от страна на ВУТП, възлагани от Областна администрация Благоевград.
Споразумение за сътрудничество с висшето училище подписаха и областните управителни на областите Кюстендил и Перник.

 

Областният управител бе гост на тържеството, посветено на празника на сухопътните войски и празника на 3-то бригадно командване

 

военно формирование 2

В Деня на християнското семейство 3-то бригадно командване в Благоевград отбеляза своя празник – 20 ноември и този на сухопътни войски – 19 ноември.
На тържественото честване присъства областният управител на област Благоевград Николай Шушков, който в знак на признателност положи цветя пред паметника на Гоце Делчев на площад „Македония“.

военно формирование 3
Командирът на Военно формирование 26 400 – полковник Митко Балтов отличи военнослужещи и връчи грамоти за заслуги.
Честванията продължиха с изпълнение на ансамбъл „Пирин“ и преминаването на военнослужещите в тържествен марш.

Президентът Румен Радев и областният управител Николай Шушков присъстваха на традиционния събор в село Рибново

 

Rumen Radev

 

Хиляди хора посрещнаха на площада президента на Р България Румен Радев, който по покана на областния управител на област Благоевград, Николай Шушков, посети традиционния събор в село Рибново, община Гърмен.
Г-н Румен Радев се запозна с местните традиции в с. Рибново и в реч, с която поздрави жителите за празника подчерта, че за него е удоволствие да бъде в този прекрасен и красив край, където Родопа планина се слива с Пирин планина и където живеят много трудолюбиви хора. Президентът пожела здраве, енергия, вяра в бъдещето и продължение на традициите.
Президентът Румен Радев и областният управител Николай Шушков не скриха възхищението си от пъстрите багри на площада, от сърдечните хора и местните обичаи, които се предават от поколение на поколение.

Проведе се заседание на Областна комисия за изготвяне на Областна аптечна карта на област Благоевград

 

аптечна карта 02

Днес в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе първо заседание на новосформираната комисия, ангажирана с изработването на Областна аптечна карта (ОАК) на област Благоевград. Председател на комисията е областният управител на област Благоевград.
На заседанието присъстваха заместник областният управител – Слави Христов, Красимира Крумова- гл. експерт в Областна администрация – Благоевград, представители на Регионалната колегия на Българския фармацевтичен съюз, на Българска асоциация за закрила на пациентите, на общините, както и представители от Регионална здравна инспекция – Благоевград и Районна здравноосигурителна каса – Благоевград.
Министърът на здравеопазването утвърди със своя заповед Методика, въз основа на която да се изработват областни аптечни карти, необходими за съставянето на Националната аптечна карта. Целта на Областната аптечна карта е да проследи актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и обезпечеността с работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти. Ще съдържа данни за географско-демографската характеристика на областта, здравно-демографската характеристика на населението в областта, структура и потребление на лекарствени продукти за домашно лечение от населението на територията на областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията на областта и др. Към всяка областна аптечна карта е необходимо да бъде изготвено становище относно нужния минимален брой аптеки, както и за необходимия минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки, които се определят съобразно потребностите на населението в областта, за да се осигури нужното обслужване на населението с лекарствени продукти и медицински изделия.
По време на първото заседание бяха набелязани стъпките, разпределени отговорностите и определени сроковете за събирането, обобщаването и анализирането на информацията, необходима за изготвянето на ОАК.

аптечна карта 01

Всички членове на комисията декларираха готовност за събирането на първичната информация за аптеките и за работещите фармацевти и помощник-фармацевти.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде направена и Националната. Тя ще проследи моментното състояние на аптечната мрежа в страната и броя на работещите фармацевти и помощник-фармацевти.

На следващото заседание на комисията ще бъдат представени обобщените данни. Крайният срок за изготвянето на Областната аптечна карта е 30 ноември 2022 г.